Usnadníme vám řídit vzdělávání

SYSTÉM PRO PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ A ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

Průzkum SW nástrojů ve vzdělávání

Ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové jsme provedli v srpnu 2015 průzkum SW nástrojů pro podporu vzdělávání ve firmách a dalších organizacích. Zpracované výsledky průzkumu naleznete ZDE.

Co je EduLine

Organizujete firemní kurzy, školení nebo semináře? Máte na starost vzdělávací aktivity pro Vaše zaměstnance? Chcete si usnadnit přípravu na ně a zajistit jejich hladký průběh? Potřebujete sledovat finanční stránku pořádaných vzdělávacích aktivit? SW řešení EduLine Vám pomůže řídit vzdělávání, ať jste již ze vzdělávací společnosti nebo z personálního oddělení.

EduLine pro personální oddělení

  • katalog vzdělávacích akcí, včetně jejich dodavatelů
  • přihlašování na vzdělávací akce, vícekrokový schvalovací proces
  • tiskové výstupy (prezenční listina, hodnocení akce, nákupní objednávka)
  • přehled vzdělávání zaměstnanců, vzdělávací plány
  • reporty nákladů na vzdělávání zaměstnanců

EduLine pro vzdělávací společnost

  • katalog vzdělávacích akcí, včetně jejich subdodavatelů a lektorů
  • snadné plánování zakázek a termínů konání
  • komplexní fakturace, reporty nákladů a výnosů vzdělávacích služeb
  • tiskové výstupy (prezenční listina, certifikát, hodnocení akce, faktura)
  • hlídání periodických akcí (povinných školení dle zákona)

Pořízení účinného nástroje pro řízení vzdělávání nezatíží Vaše podnikání. EduLine u Vás nasadíme buď v základní funkčnosti, nebo jej přizpůsobíme Vašim potřebám. Propojíme jej např. s Vaším současným personálním nebo ekonomickým systémem.

Uživatelé systému

Vzdělávací instituce

Vzdělávací instituce

Obchodní společnosti či neziskové organizace, jejichž hlavní činností jsou vzdělávací aktivity.

Personální oddělení

Personální oddělení

Personalisté či pracovníci odpovědní za vzdělávání zaměstnanců ve firmě.

Firemní školící centra

Firemní školící centra

Školící střediska zajišťující odborné vzdělávání (vzniklá např. z OPPI - Školící střediska ve firmách).

Systém EduLine využívají pro řízení vzdělávání mimojiné Campus Veolia (Institut environmentálních služeb, a.s.) nebo AM SOLVO, s.r.o. Jako vzdělávací modul pro zaměstnance je EduLine nasazen na Státním úřadu inspekce práce.